Varstvo podatkov

Zavarovalnica Europäische Reiseversicherung AG se zaveda občutljivosti obdelave podatkov. S posredovanimi podatki ravnamo z največjo skrbnostjo.

V nadaljevanju boste našli več informacij o tem, kako obdelujemo vaše podatke, ko uporabljate strani za prenos (npr. https://www.europaeische.at/pip/ks).

Odgovorna oseba za to obdelavo podatkov je zavarovalnica Europäische Reiseversicherung AG, Kratochwjlestraße 4, A-1220 Dunaj, številka trgovinskega registra: FN 55418y, sodišče trgovinskega registra: Handelsgericht Wien, T +43 1 317 25 00 info@europaeische.at.

Na našega pooblaščenca za varstvo podatkov se lahko obrnete po e-pošti na naslov datenschutz@europaeische.at ali po klasični pošti z dopisom na naslov Europäische Reiseversicherung AG, Kratochwjlestraße 4, 1220 Wien, s pripisom »Datenschutzbeauftragter« (»Pooblaščenec za varstvo podatkov«).

Piškotki (cookies)

Piškotki so datoteke, ki zbirajo določene informacije o vaši napravi, ki vam omogoča povezavo s spletom. Tehnično potrebni piškotki zagotavljajo funkcije, brez katerih naše strani za prenos ne morete uporabljati, kot je predvideno.

Namen te strani za prenos je jasno in na enem mestu zagotoviti vse dokumente, ki se nanašajo na posamezni zavarovalni produkt (informativni list o izdelku, opisi storitev, pogoji, pravica do odstopa od pogodbe, možnost pritožbe in informacije o uporabi podatkov).

Za zagotavljanje funkcionalnosti strani za prenos se uporabljajo naslednji tehnično potrebni piškotki:

Ime: fe_typo_user
Namen: Typo3 / Trajanje seje: ČE je treba shraniti številko agencije ali druge informacije ali če računalnik shrani podatke seje. Pri prvem priklicu »gole« domene se ta ne shrani. V sejnem pomnilniku so shranjene tudi informacije o izračunu premije:
•durationOfTrip
•numberOfInsuredPersonAdult
•numberOfInsuredPersonChild
•typeOfTransport
Trajanje: Session
Tip: HTTP
Ponudnik: europaeische.at

Ime: MultiSession_xxxxxxxxxx
Name: Secure2 Tehnični sejni piškotek, povezava: Secure, poteče po eni uri. Potreben je za tehnično upravljanje sej. xxxxxxxxxx pomeni naključno ustvarjeno število. Shrani se SessionId, ki se obnovi z vsakim priklicem.
Trajanje: 1 ura
Tip: HTTP
Ponudnik: europaeische.at

Te piškotke uporabljamo izključno mi, zato se imenujejo First Party Cookies. To pomeni, da se vse informacije, shranjene v piškotkih, vrnejo na naše spletno mesto in jih tretji prejemniki ne obdelujejo.

To so tehnično potrebni piškotki v smislu tretjega odstavka 96. člena Zakona o telekomunikacijah. S tem povezana obdelava osebnih podatkov temelji na prvem odstavku 6. člena lit f Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), da se zaščiti naš legitimni interes za zagotavljanje tehnične funkcionalnosti naše strani za prenos. Imate pravico kadar koli ugovarjati tej obdelavi.

Vaše pravice

Informacije o svojih osebnih podatkih lahko zahtevate z zgoraj navedenimi kontaktnimi podatki. Poleg tega lahko pod določenimi pogoji zahtevate popravek ali izbris svojih podatkov. Prav tako imate pravico do omejitve obdelave svojih podatkov ter pravico do predaje posredovanih podatkov v strukturirani, skupni in strojno berljivi obliki.

Prav tako lahko vložite pritožbo pri avstrijskem organu za varstvo podatkov: Barichgasse 40–42, 1030 Dunaj, telefon: +43 1 52 152-0, e-pošta: dsb@dsb.gv.at.

Na naši spletni strani ne uporabljamo avtomatiziranih postopkov odločanja, vključno s profiliranjem v skladu z 22. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).