Zdravstvena in nezgodna zašcita z asistenco za potovanje v tujini

Ker je Vaše zdravje najpomembnejša dobrina: zdravstvena in nezgodna zaščita nudi pomoč v primeru nenadne bolezni ali nezgode, vključno z zdravstveno oskrbo v nujnih primerih za počitnikovanje v tujini.

Tu najdete vse informacije v obliki pdf za prenos

Zavarovalno kritje: Zdravstvena in nezgodna zašcita z asistenco za potovanje v tujini